Přihlašování na tábor 2019 je ukončeno!!

Přihlašování na tábor je UKONČENO! Finfaráci děkují za projevenou důvěru.

(další příchozí přihlášky budou zařazeny tzv. pod čáru – náhradníci, pro případ, že se uvolní místo)