Jak přihlásit Vaše dítě na tábor?

!!! START PŘIHLAŠOVÁNÍ: 27.2. ve 12:00 !!!!!!

PŘIHLÁŠKY OBDRŽENÉ PŘED TÍMTO TERMÍNEM JSOU NEPLATNÉ !!! POZNÁMKA: DODRŽTE PROSÍM STANOVENÝ START. AČKOLIV VÁM PŘÍJDE AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ O OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY, STEJNĚ DOJDE KE KONTROLE […]

  • Máte dvě možnosti. Přihlášku elektronickou a tištěnou. Tištěnou přihlášku si stáhnete  na našich stránkách a odešlete na adresu hlavního vedoucího, která je uvedena v kontaktech. Nejrychlejší a nejspolehlivější cestou je však vyplnit zde formulář online přihlášky. Pokud vyplníte všechna požadovaná políčka (nutné označeny hvězdičkou) a stisknete tlačítko PŘIHLÁSIT, dostanete okamžité vyrozumění, že Vaši přihlášku evidujeme.
  • Dále je řada na nás abychom Vás informovali o dalších krocích. Vaši přihlášku máme evidovanou, zkontrolujeme ji, a pokud by nám nebylo něco jasné, požádáme Vás o doplnění. Pokud je přihláška kompletní není třeba Vás kontaktovat. Sledujte naše internetové stránky, Facebook a vlastní email. Budeme Vás informovat o novinkách, změnách apod. V nejbližší možné době očekávejte příchozí email ohledně platby.                                               
  • V následujícím emailu od nás dostanete především podrobné informace týkající se platby tábora, důležitý variabilní symbol a termíny úhrady. Po jejím připsání na uvedený bankovní účet má dítě místo na táboře rezervováno.
  • Dalším krokem z naší strany je informovat Vás o důležitých dokumentech k odjezdu dítěte na tábor. Jedná se potvrzení lékaře, že dítě je schopno zúčastnit se dětského tábora (přijmeme i obdobný posudek, pokud je platný, ze školy v přírodě, lyžařského kurzu apod., jeho platnost bývá 2 roky) a prohlášení rodičů (tzv. bezinfekčnost) kterou podepisují rodiče. Tyto dokumenty naleznete na našich stránkách.  Bez výše uvedeného nemůžeme Vaše dítě na tábor přijmout. V tomto souhrnu informací a pokynů budou také podrobnosti týkající způsobu dopravy, odkud a v jakém čase se na tábor odjíždí, také informace o návratu z tábora, co vše s sebou táborník musí mít a další propozice.

Poznámka: Přesné a pravidelné termíny odesílání informací Vám nejsme schopni poskytnout. Vždy se snažíme činit tak, aby rodiče měli dostatek času k vyřizování a zařizování. Každý rok se něco mění. Neočekávejte okamžité odpovědi, vzhledem k náročnosti příprav tábora a jiným povinnostem jako je rodina a zaměstnání jsme schopni odpovídat v rámci možností ve lhůtách několika dní maximálně týdnů. Děkujeme za pochopení.

Adresa hlavního vedoucího:

Bc. Michal Stříbrný

VÚ a SVP Klíčov

Čakovická 51

190 00 Praha – Prosek