Kdo jsme?

Jsme parta nadšených lidí, rozmanitého věku, vzdělání a povolání. Spojuje nás radost z pořádání letních dětských táborů (LDT) a práce s dětmi. Náš táborový klub Finfarum byl založen v roce 1994 Alenou Křížovou, Jirkou Bartákem a dalšími přáteli. Již více jak 24 let se schází naši táboroví kamarádi, plánují akce, tábory a výpravy pro děti. V historii jsme byli zaštiťováni organizacemi jako Junák, hnutí DUHA apod. V současnosti jsme členem České tábornické unie z.s. (tabornici.cz). Rádi bychom si udrželi pověst klubu, který si na nic nehraje, záleží mu na komunikaci a vztahy s rodiči, vždy se snaží domluvit a najít východiska.

Naše tábory jsou specifické tím, že se je snažíme vytvářet v rodinné atmosféře, dáváme možnost prosadit individuality každého dítěte (důležité jsou kvalitní informace od rodičů). Při poradách týmu se chceme dozvědět o dětech více. Zájmy, nastavení, fungování a potřeby jednotlivců společně konzultujeme. Každý rok se snažíme program obměňovat, vymýšlet nové hry a vtáhnout děti alespoň po dobu 14 dnů do celotáborové hry tak, že o ní po návratu budou rodičům vyprávět ještě několik týdnů. Nevytváříme pro děti „jednobarevné“ tábory (airsoftový, jazykový, divadelní, vodácký), protože máme rádi rozmanitost. Náš záběr je široký, nechceme dětem tábor „okleštit“ – hlavně ne stereotyp a opakování stejných věcí dokola. Naše aktivity s dětmi vykonáváme celoročně formou výprav, výletů, klubových sešlostí a kroužků. Naši táborníci jsou pojištěni.

Dlouhodobě se věnujeme dětem od předškolního věku, až do ukončení základní školní docházky.  Děti jsou na táboře rozděleny nejčastěji do čtyř oddílů. Oddíl je maximálně 12ti-členný, abychom zachovaly počet tzv. výchovné skupiny a individuální přístup byl jednodušší.  Každý oddíl vede zkušený proškolený vedoucí s pomocí instruktora. Oddíly jsou složeny ze všech věkových skupin i pohlaví. Během dne se děti věnují různorodým činnostem, hrám, sportům, vycházkám, výletům, učí se novým dovednostem. Rádi si zpíváme, hrajeme divadlo, malujeme, pracujeme s keramikou a různě „arte-tvoříme“. Důležité je i to, že poznávají přírodu i sami sebe. Všichni vedoucí mají splněnu požadovanou kvalifikaci (kursy vedoucí dětského kolektivu, hlavní vedoucí zotavovací akce, zdravotník a podobně). Dohled dospělých/vedoucích, je 24 hodin denně. Po dovršení 16 let nemusejí děti z táborového klubu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činnostmi oddílu. Nebo se účastnit tábora v takzvaném „nultém“ oddílu, který má na táboře z větší části odlišný program (zážitková pedagogika, adrenalinové hry, přežití, noční hry, možnost podílet se na vlastním programu apod.) a také pomáhá v chodu tábora.

Vyhýbáme se organizování velkých táborů (ohromné skupině dětí). Domníváme se, že „megalomanský“ tábor narušuje, či plně brání původní myšlence dětských táborů jako takových. „Zavání vyděláváním peněz“ a „hlídáním stáda podle tabulek“ a to bez nadšení ze strany vedoucích a bez správného vztahu k dítěti. Z vlastních zkušeností známe jak to na takových táborech může chodit. Je pro nás důležité se podobným táborům ani trošku nepodobat. Víme, že je špatně, když se děti v oddílu neznají jménem a stejně tak, nepovažujeme za správné, když se vedoucí díky vysokému počtu dětí seznámí se všemi účastníky až ke konci tábora. Dobře fungující kolektiv se musí dobře znát, měl by táhnout za jeden provaz a měla by v něm panovat přátelská nálada. Každý by se měl orientovat v silných i slabých stránkách svých kolegů v oddíle a měl by si k vedoucím vytvořit vztah založený na důvěře. Z těchto důvodů organizujeme letní dětské tábory, kde počet táborníků nepřesahuje 60 dětí.

Činnosti, které náš klubový personál vykonává, vykonává ve vlastním volnu nebo dovolené. Často za minimální nebo žádnou  odměnu. Náš tábor provozujeme neziskově – není to způsob naší obživy. 

Táborové základny měníme dle vlastních zkušeností, oblíbenosti, vytipovaných lokalit a příznivosti podmínek. Nemáme rádi stereotyp a tak, jednou za čas táborovou základnu změníme. Vedení oddílu a táborový vedoucí, stejně jako ostatní personál se účastní pravidelných školení. Pyšníme se vynikající kuchyní, odborným a zkušeným týmem vedoucích a odborným zdravotním dohledem.

Naší vizí je postavit vlastní táborovou základnu, tím snížit náklady a dopřát tak tábory dětem za ještě přijatelnější cenu. Máte pro nás v tomto návrhy a rady? Budeme rádi za vaši pomoc.

Strava je podávána 6x denně a ještě se nestalo, že by někdo trpěl hlady, naši kuchaři jsou opravdu famózní a jsou schopni předvádět nemalá kouzla i s omezeným vybavením. U nás děti nedostanou jen jedno teplé jídlo denně a také nepovažujeme za normální na jídle šetřit.